اسکوالَین
 • آنتی اکسیدان ها
 • اسکوالن ها
 • امولینت ها
 • امولینت های آب دوست
 • عوامل آبرسان پوست
 • عوامل ضد پیری
 • عوامل ضد چروک
 • هیدروکربن ها
روغن جوجوبا در کازمتیک
 • آنتی اکسیدان ها
 • امولینت ها
 • عوامل ترمیم کننده
 • عوامل تسکین دهنده
 • عوامل ضد پیری
 • عوامل مرطوب کننده
 • نرم کننده پوست
اکتی فلو
 • آنتی اکسیدان ها
 • عوامل ترمیم کننده
 • عوامل تسکین دهنده
 • عوامل روشن کننده
 • عوامل مرطوب کننده
 • نرم کننده پوست
 • هموکتانت ها