هایدروویتون 24
 • آنتی سبورئیک
 • امولینت ها
 • تقویت کننده های نفوذ
 • عوامل آبرسان پوست
 • عوامل انرژی بخش
 • عوامل پر کننده مجدد پوست
 • عوامل ترمیم کننده
 • عوامل تسکین دهنده
 • عوامل تغذیه کننده
 • عوامل شفا بخش
 • عوامل محافظتی
 • عوامل مرطوب کننده
شی باتر در کازمتیک
 • آنتی اکسیدان ها
 • امولسیفایر ها
 • امولینت ها
 • چربی ها
 • ضد التهاب ها
 • عوامل ترمیم کننده
 • عوامل تغذیه کننده
 • عوامل ضد پیری
 • عوامل ضد چروک
 • نرم کننده پوست