روغن جوجوبا در کازمتیک
 • آنتی اکسیدان ها
 • امولینت ها
 • عوامل ترمیم کننده
 • عوامل تسکین دهنده
 • عوامل ضد پیری
 • عوامل مرطوب کننده
 • نرم کننده پوست
اکتی فلو
 • آنتی اکسیدان ها
 • عوامل ترمیم کننده
 • عوامل تسکین دهنده
 • عوامل روشن کننده
 • عوامل مرطوب کننده
 • نرم کننده پوست
 • هموکتانت ها
فیتوسل تک آلپ رز
 • آنتی اکسیدان ها
 • عوامل آبرسان پوست
 • عوامل انرژی بخش
 • عوامل ترمیم کننده
 • عوامل تسکین دهنده
 • عوامل شفا بخش
 • عوامل ضد پیری
 • عوامل ضد چروک
 • عوامل ضد قرمزی