گلیسیرین در کازمتیک
  • ضد التهاب ها
  • عوامل آبرسان پوست
  • عوامل ترمیم کننده
  • عوامل شفا بخش
  • عوامل محافظتی
  • عوامل مرطوب کننده
  • غلظت دهنده ها
  • نرم کننده پوست
  • نرم کننده مو
  • هموکتانت ها